Speakeri juriști

Share Button

Valeriu STOICAProf. univ. dr. Valeriu STOICA

Partener Fondator STOICA & ASOCIAȚII. Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, doctor în drept “Magna cum laude”. Ministru de Justiţie al României (1996-2000). Nominalizat în Chambers & Partners Europe în secţiunile Dispute Resolution, Intellectual Property, Restructuring/Insolvency şi de Legal 500 în secţiunea Dispute Resolution. Experienţa sa extrem de diversificată ca avocat pledant include, printre altele, reprezentarea în cauze având ca obiect litigii pentru restituirea proprietăţilor imobiliare, de carte funciară, acţiuni în răspundere civilă, operaţiuni cu cambie, cec şi bilete la ordin, pretenții comerciale, conflicte corporatiste şi de muncă, brevete de invenţii şi mărci, defăimare în presă, contencios administrativ. De asemenea, a coordonat numeroase proiecte de afaceri în domeniile imobiliar, financiar-bancar şi de asigurări şi a acordat asistenţă unor companii multinaţionale în negocieri de tranzacţii comerciale în sectorul energiei.


Ion TURCUProf. univ. dr. Ion TURCU

În primii 40 de ani după absolvirea facultății, a fost judecător la toate gradele justiției, inclusiv membru în primul Consiliu Superior al Magistraturii. După pensionare a intrat în barou în anul 2005. Concomitent a devenit profesor universitar. A absolvit cursurile Facultății Internaționale de Drept Comparat din Universitatea Robert Schuman, Strasbourg, cu diplomă superioară de Drept Comparat. A publicat 35 de volume acoperind o tematică variată și fiind promotor în ramuri ale dreptului cum sunt: dreptul comercial, dreptul bancar, dreptul insolveței, dreptul cambial, dreptul sănătății, criminalitatea gulerelor albe, dreptul afacerilor întreprinderii, însumând peste 10.000 pagini, și a selecționat pentru editare 7 volume de jurisprudență. Este avocat definitiv înscris în Baroul Cluj și poate pleda la orice instanță. A fost distins cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Ofițer la 1 decembrie 2000 și cu diploma “Meritul Judiciar”, clasa I, în anul 2002. Pentru cartea sa de drept bancar, prima în acest domeniu în dreptul românesc, a fost distins cu premiul I.L.Georgescu în anul 1994, acordat de Uniunea Juriștilor din România. Comentariul său la Noul Cod civil, publicat în anul 2011, a primit premiul Mihail Eliescu, cel mai important premiu de drept civil acordat de această organizație. Societatea civilă de avocați STOICA & ASOCIAȚII i-a decernat diploma de excelență în anul 2012, pentru întreaga carieră juridică. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a celebrat la 31 mai 2013 activitatea prestigioasă a domnului profesor universitar Ion Turcu și și-a exprimat recunoștința acordându-i Diploma Omagială pentru remarcabila contribuție la descoperirea și înoirea Dreptului comercial după 1990, pentru participarea pregnantă la cunoșterea și dezvoltarea dreptului bancar și al dreptului insolvenței, constând în creații originale și abordări matriciale ale acestor domenii, pentru meritele de a fi generat și răspândit cunoașterea medicinei și a sănătății prin drept, în calitate de cea mai reperezentativă personalitate a școlii juridice clujene în sfera dreptului comercial și al profesioniștilor.


Proc. Camelia SUTIMAN

Doamna procuror Camelia Sutiman, în prezent procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (promoţia 1994) şi a urmat cursuri postuniversitare la Institutul Diplomatic Român, în perioada 2006-2007. Are o vechime în magistratură de 19 ani şi şi-a desfăşurat activitatea în toate compartimentele de activitate ale Ministerului Public, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei. De asemenea, a exercitat mai multe funcţii de conducere în cadrul Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv: şef al Serviciului de inspecţie judiciară pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii; procuror şef adjunct al Secţiei de Combatere a Corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie; procuror şef al Serviciului Anticorupţie Bucureşti din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie; procuror şef al Serviciului de Combatere a Corupţiei şi Criminalităţii Organizate, structură constituită la nivelul Parchetului pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 1998-prezent: membru în comisiile de examinare a magistraţilor procurori pentru promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere, membru în comisiile de redactare a subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor la examenele de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, admiterea în magistratură prin concurs şi examenului de capacitate pentru procurori. 2006-prezent: formator pentru pregătirea continuă a magistraţilor la nivel descentralizat, în materia dreptului comunitar şi a asistenţei judiciare internaţionale.


Jud. dr. Aida Popa

Doamna judecător Rodica Aida Popa este în prezent judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind numită în această funcţie la data de 16 septembrie 2010. Anterior acestei date a fost judecător la Secţia Penală a instanţei supreme din 14 iulie 2004, parcurgând toate gradele de jurisdicţie, respectiv la Judecătoria Curtea de Argeş şi Judecătoria Sectorului 3 din Bucureşti, apoi la Tribunalul Bucureşti, la Curtea de Apel Bucureşti, fiind un judecător de carieră. De asemenea, în perioada 1 mai 2000-1 mai 2004 a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti, cea mai mare instanță de ascest gen din cadrul sistemului judiciar român. Doamna judecător a absolvit în anul 1989 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, ca şef de promoţie şi cu diplomă de merit şi din anul 2004 este doctor în drept penal la disciplina Drept penal, ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu tema “Răspunderea penală a minorilor”, fiind specializată în materie penală, cu o experienţă profesională de 23 de ani, iar din septembrie 1997 este şi magistrat expert (formator) la Institutul Naţional al Magistraturii, disciplina drept penal şi ulterior la disciplina drept procesual penal, precum şi la modulul “Justiţia pentru Minori”. Doamna judecător, sub aspectul formării, a aprofundat pregătirea, atât în materie penală, cât şi în materia dreptului comunitar prin numeroase participări la seminarii şi stagii interne şi internaţionale şi de asemenea, sub aspectul formării didactice, în programe externe de dezvoltare a aptitudinilor şi metodelor pedagogice şi de comunicare. Cu titlu exemplificativ: în anii 2002 şi 2003 a participat la un program în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Comitetul Helsinki “Rolul judecătorului într-o societate democratică”; în anii 2001-2002 a participat la mai multe seminarii organizate de Institutul European de Administraţie Publică de la Bruxelles “Formarea judecătorilor în dreptul comunitar european”; în 2008 doamna judecător a participat la un stagiu de pregătire în materie penală la Curtea de Casaţie din Franţa organizat de EJTN, iar în anul 2007 la un stagiu de pregătire în aceeaşi materie la Curtea de Casaţie din Belgia; în anul 2005 la un seminar organizat de Comisia Europeană cu tema “Principiile generale al legislaţiei Uniunii Europene şi rolul judecătorului naţional” organizat la Bucureşti, seminar destinat exclusiv judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României; în anul 2003 în Franţa la două stagii de pregătire pentru formarea judecătorilor şi personalului justiţiei pentru minori la Tribunalul pentru minori din Paris, la Curtea de Apel din Paris şi Şcoala Naţională de Magistratură; în anul 2002 în Spania, la o vizită de lucru la mai multe instituţii din sistemul judiciar spaniol;
- în anul 1993 un stagiu de studii în Elveţia organizat de Consiliul Europeni în cadrul programelor de cooperare juridică cu ţările Europei Centrale şi Orientale. la Tribunalul Cantonal de Vaud. Totodată, doamna judecător este specializată în judecarea cauzelor având ca obiect infracţiuni de corupţie, cauze cu minori şi în materia dreptului comunitar şi cooperare judiciară europeană în materie penală. De asemenea, doamna judecător a publicat articole şi lucrări de specialitate în materie penală în calitate de coautor, precum şi la culegeri de jurisprudenţă în materie penală la Curtea de Apel Bucureşti şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Totodată, doamna judecător este reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei. Doamna judecător a fost decorată cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în grad de cavaler conferit de Preşedintele României pentru merite în elaborarea jurisprudenţei, reformarea justiţiei şi corecta aplicare a legilor, de Ziua Naţională a României 1 decembrie 2000, prin Decretul nr. 527 din 1 decembrie 2000.


Jud. Ionica NINU

A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 1993. În perioada 1997-1998 a urmat cursurile postuniversitare în domeniul Dreptului Afacerilor si Cooperării Internaționale ale Institutului Franco-Roman de Dreptul Afacerilor și Cooperării Internaționale “Nicolae Titulescu – Henri Capitant”, înființat de Universitatea București și Universitatea Pantheone-Sorbona Paris. A urmat cursurile de master cu specializarea “Spațiul public european”, în cadrul SNSPA București – Facultatea de Administraţie Publică, cu sprijinul Comisiei Europene. A urmat cursurile virtuale organizate de EJTN și Școala Națională de Magistratură din Spania “Studiu sistematic asupra spațiului judiciar european în materie civilă și comercială” (2010) şi “Dreptul european al concurenței” organizat în colaborare cu Școala Națională de Magistratură din Spania (2013). În prezent, este judecător la Tribunalul București și formator la Institutul Național al Magistraturii. Este membru al Reţelei naţionale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene – EuRoQuod. A publicat: Punct de formulat cu privire la utilizarea ADR ca un mijloc de a rezolva litigiile izvorâte din tranzacțiile și practicile comerciale din Uniunea Europeană (în colaborare cu Sanda Lungu, Dragoș Marian Rădulescu, Gabriela Răducan), în Revista Forumul Judecătorilor nr. 3/2011; Acțiunea revocatorie și acțiunea oblică. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2010; Uzucapiunea și accesiunea. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2009; Noul Cod civil – comentarii,  doctrină, jurisprudență (colectiv de autori), Editura Hamangiu, 2012. A participat la Sesiunea științifică anuală (2012) a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române cu tema  ”Știință și codificare în România”, prezentând  lucrarea ”Consideraţii generale privind perspectiva  codificării  contractului în contextul globalizării”, publicată în volumul  conferinţei, precum şi la Sesiunea științifică anuală  din anul 2013 cu tema  ”Continuitate şi discontinuitate în dreptul român”, prezentând  lucrarea  “Unele aprecieri privind continuitatea şi discontinuitatea reglementărilor privind contractele din perspectiva dreptului european al contractelor”.


Monica LIVESCUAv. Monica LIVESCU

Monica Livescu este partener fondator al LIVESCU & ASOCIAȚII. Este implicată în activitatea organelor alese ale profesiei de avocat înca din 1997, când a fost aleasă consilier al Baroului Vâlcea. Este Decanul Baroului Vâlcea. Începand cu luna iulie 2007 este membră a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România (UNBR), funcție în care a fost aleasă prin votul delegaților la congresul UNBR. În cadrul baroului este de asemenea responsabilă cu pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților. Este lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, calitate în care a condus și organizat numeroase simpozioane, seminarii și ședințe de pregatire profesională. Este autor de articole juridice, referate și comunicări științifice prezentate la simpozioane organizate de barouri și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, unele dintre acestea fiind publicate în reviste de specialitate. Are drept de a pleda la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională. În prezent, cauzele la Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezintă un domeniu în care lucrează constant.


Av. Dan Rareș RĂDUCANU

Dan Rareș Răducanu, Partener Senior STOICA & ASOCIAȚII, a ales profesia de avocat încă de la terminarea facultății, în anul 1997, impunându-se în scurt timp ca un foarte bun avocat pledant în litigii privind restituirea proprietăților, în litigii de drept administrativ, inclusiv în domeniul fiscal, în domeniul concurenţei, al telecomunicațiilor și al achizițiilor publice, în cauze arbitrale, în litigii privind răspunderea contractuală sau delictuală, inclusiv în acţiuni privind răspunderea contractuală și delictuală a medicilor și unităților spitalicești. Lucrează la STOICA & Asociații SCA încă de la începutul activității, parcurgând în zece ani toate treptele ierarhice, de la avocat stagiar la partener senior (în anul 2007). A publicat numeroase articole în reviste de specialitate și pe site-uri de profil juridic, în care a susținut, în opozitie cu o anumita parte a doctrinei, faptul că răspunderea pentru malpraxis nu poate fi considerată o raspundere civilă obiectivă, adică indiferent dacă unitățile sanitare sau medicii au vreo culpă în săvârșirea unui act medical producător de prejudicii. În acord cu legislația actuală, răspunderea pentru malpraxis urmează regimul juridic de drept comun al răspunderii civile, în sensul că răspunderea este una subiectivă. Pledoariile bazate pe acest punct de vedere, efectuate în fața instanțelor judecătorești din București și Cluj-Napoca au fost avute în vedere ca atare de către acestea, cu consecința exonerării de răspundere a unităților sanitare și a medicilor implicați.

Share Button