Despre eveniment

Share Button

Societatea de Științe Juridice și Sănătatea Media Group, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României vă invită la conferința

Malpraxis medical
- cauze și soluții juridice -

Palatul Camerei de Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Albastru

București, 31 octombrie 2013

Evenimentul reunește medici și profesioniști ai dreptului (judecători, procurori, avocați), într-o dezbatere cu cărțile pe față.

În știința medicală, progresul s-a afirmat în mod spectaculos. Concomitent, au progresat metodele îngrijirilor medicale și au fost introduse, în uz cotidian, aparatură și substanțe tot mai performante. Tehnicile chirurgicale devin tot mai puțin invazive. O consecință neprevăzută a fost multiplicarea surselor de prejudicii care exclud vinovăția medicului.

În practica îngrijirilor medicale, apar situații în care pacientul se adresează medicului pentru o patologie mai mult sau mai puțin gravă, dar care, după îndeplinirea actului medical suferă de o cu totul altă maladie, aparent fără legătură cu starea de sănătate inițială a pacientului.

Această situație, în mod uzual denumită alea medical se poate defini ca un element aleatoriu, independent de voința umană, care se produce prin conjugarea mai multor evenimente imprevizibile.

Pentru a face față acestui alea medical, jurisprudența a extins și la domeniul răspunderii civile medicale obligația de securitate.

Datorită imensei sale diversități, răspunderea civilă medicală este originală și incomparabilă.

Răspunderea civilă contractuală intervine pentru a sancționa neîndeplinirea sau greșita îndeplinire a unei obligații de mijloace. Răspunderea se bazează pe dovada culpei, a unei greșeli profesionale.

În general, culpa medicală se definește ca o încălcare a unei îndatoriri sau obligații juridice. Ea presupune că medicul nu și-a îndeplinit obligațiile sau a încălcat o interdicție aducând atingeri integrității corpului uman ori nu a obținut prealabilul consimțământ al pacientului. Alteori nu și-a îndeplinit obligația de a acorda îngrijiri conștiincioase, atente și conforme științei.

Dreptul sanatatii | Ion TurcuCalificarea răspunderii medicului ca fiind contractuală nu împiedică antrenarea răspunderii civile delictuale a medicului în acele împrejurari, dacă nu s-a încheiat niciun contract pentru că pacientul nu era conștient.

Accidentele medicale, afecțiunile iatrogene și infecțiile nozocomiale pot fi reunite sub denumirea de evenimente aleatorii având ca punct comun imprevizibilitatea, irezistibilitatea și caracterul exterior.

Prof. univ. dr. Ion TURCU

* Profesorul Ion TURCU este autorul lucrării Dreptul sănătății. Frontul comun al medicului și juristului


Comitetul de organizare: dr. Andrei SĂVESCU, dr. Simona VLĂDICA, Alice SĂVESCU, Laurențiu PETRE

Share Button